ข่าวประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลร่อนทอง
ลำดับ หัวข้อ หน่วยงาน อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง รับสมัครการประกวดหนูน้อยนพมาศ โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
กองการศึกษา
10
08 ต.ค. 2563
2 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลร่อนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
เทศบาลตำบลร่อนทอง
9
08 ต.ค. 2563
3 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลร่อนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
เทศบาลตำบลร่อนทอง
12
08 ต.ค. 2563
4 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
งานบุคลากร สำนักปลัดเทศบาล
84
03 ก.ย. 2563
5 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
งานพัฒนารายได้ กองคลัง
14
02 ก.ย. 2563
6 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล
88
28 ส.ค. 2563
7 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
22
14 ส.ค. 2563
8 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น) ดาวน์โหลดเอกสาร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
21
11 ส.ค. 2563
9 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
33
10 ส.ค. 2563
10 ประกาศเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิที่ได้รับความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
เทศบาลตำบลร่อนทอง
21
31 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25